A 2016-os év elején megkezdte tevékenységét a HA5KRC Rádióamatőr Egyesület a XVII. kerületben. Nagy örömünkre együttműködési szerződést írhattunk alá a Rákosligeti Polgári Körrel, melynek keretében rendelkezésünkre bocsájtottak egy helyiséget a Maros mozi épületében. Az egyesület alapító tagjai felfigyeltek arra a szomorú tényre, hogy a pesti oldalon kevés lehetőség van az amatőr rádiózás közös tevékenységkénti megvalósítására.

2015-ben elhatároztuk, hogy ennek megváltoztatására alapítunk egy egyesületet, melynek alapvető célkitűzései az ifjúság műszaki és technikai érdeklődésének felkeltése, és képzése. A gyerekek és felnőttek rádióamatőrré válásának segítése, az ehhez szükséges vizsgára való felkészítés vált elsődleges feladattá. A rádióamatőr vizsga megszerzése után az amatőrök segítése, és országos, valamint nemzetközi versenyeken való részvételének támogatása is céljaink közé tartozik.

Szeretnénk együttműködni általános iskolákkal annak érdekében, hogy a gyerekek tudomást szerezzenek a műszaki és rádióamatőr tevékenység szépségeiről, az azokkal járó kihívásokról, és az egyesületünknél induló rádióamatőr tanfolyamokról. Az oktatás helyén, és ideje alatt egyesületünk biztosítja a műszaki és számítástechnikai eszközök használatát (amatőr rádió, számítógép).